קבלן מפתח

״קבלן מפתח״ הינו מונח המתייחס לשירות הניתן על ידי חברת בניה או קבלן, המבצע את כל הפעולות והעבודות הנדרשות

בהקמת בית פרטי, עד רגע מסירת מפתח הבית ללקוח.

חברת ארוסי מבנים מספקת שירות זה.

מה כולל שירות קבלן מפתח?

1. קבלן מפתח אחראי על ריכוז כל תכניות הבניה האדריכליות וההנדסיות של הפרויקט

2. תיאום בעלי המקצועות השונים המשתתפים בו

3. הקבלן אחראי על עבודות ההכנה השונות לפני תחילת העבודות:

  • הכנת המגרש לתהליך הבניה
  • מדידה וסימון
  • גידור ושילוט האתר
  • הצבת תאי שירותים זמניים במקרה הצורך
  • חיבור חשמל זמני לצורך ביצוע העבודות
  • תיאום העבודות עם השכנים במקרה הצורך

4. קבלן מפתח מבצע את כל עבודות הבניה החל משלב היסודות ועד סיום כל עבודות הבניה הנדרשות

5. ניהול ופיקוח על קבלני משנה ע”פ הצורך

6. ניהול תהליך הבניה ע”י מנהל עבודה מוסמך

7. הקבלן עובד בתיאום מול לאדריכל ומעלה בעיות ופתרונות במקרה הצורך. זאת על מנת להבטיח שהבניה מבוצעת ע”פ התכנון המקורי.

8. סיום הבניה ומסירת מפתח לדיירים

9. קבלן המפתח מרכז ומוסר למזמין את כל האישורים והמסמכים הנדרשים אשר באחריותו, לצורך קבלת טופס אכלוס וטופס 4.