ארוסי מבנים - בניית בית פרטי בשיטת בניה מתקדמת | בניה קלה ומהירה באיכות גבוהה


אוניברסיטת בר אילן – הפקולטה לרפואה בצפת

2 בניינים של שלוש קומות עם חדרי מחקר ופתולוגיה 

משך בניה 9 חודשים 

מאפיינים בניה מתקדמת