קבלן מפתח

קבלן מפתח הוא מונח המתייחס למכלול העבודות והשירותים הנדרשים להקמת בית מגורים מתחילת התהליך ועד סופו, הניתנים ע"י הקבלן עד למסירת המפתח לבית ללקוח.

חברת ארוסי מבנים הינה קבלן מפתח.

השירות כולל:

אפיון ותכנון אדריכלי והנדסי

 1. ריכוז המידע בנושא המגרש, והמידע התכנוני המתייחס למגרש שהוא הבסיס לתכנון האדריכלי
 2. תכנון אדריכלי של בית הלקוח או עבודה מול האדריכל של הלקוח בנושאים טכניים. כמו כן, הגדרת מפרט הבניה האדריכלי ביחד עם הלקוח (במידה ואין לו מפרט אדריכלי).
 3. עריכת תכניות הנדסיות לבניית הבית, עריכת חישובים סטטיים וחתימה על היתר בניה כמתכנן השלד ואחראי לביקורת

 

עבודות הכנה בשטח

 1. קבלן המפתח אחראי על ריכוז כל תכניות הבניה של הפרויקט ועל תיאום הביצוע
 2. הכנת המגרש לתהליך הבניה:
 • עבודות מדידה
 • עבודות פיתוח במגרש לפי הצורך: חפירה ומילוי, חומות, קירות תומכים וכו'
 • חיבור לחשמל זמני ו\או אספקת גנרטורים לפי הצורך
 • גידור ושילוט האתר
 • תיאום עבודות עם שכנים במקרה הצורך

 

בניית הבית

 1. קבלן מפתח מבצע את כל עבודות הבניה החל משלב היסודות ועד מסירת המפתח ללקוח
 2. שילוב ופיקוח על קבלני משנה לפי הצורך
 3. ניהול תהליך הבניה ע"י מנהל עבודה מוסמך
 4. הקבלן עומד מול האדריכל ומזמין אותו לאתר לפי הצורך לקבלת אישור או פתרון בעיות
 5. סיום הבנייה ומסירת המפתח ללקוח